Vážení zákonní zástupci!

V souvislosti s nebezpečím vzniklým šířením nákazy koronaviru v Evropě jsme i my v Mateřské škole Uhersko přijali určitá opatření, která mají za cíl ochránit děti a zaměstnance školy před možným nebezpečím.

Všechny děti přítomné ve škole jsou poučené učitelkami o dodržování správné hygieny. Zaměstnanci školy, kteří navštíví v nadcházejících dnech severní Itálii a jiné rizikové oblasti budou muset dodržet 14 ti denní karanténu doma. 

Vás rodiče a zákonné zástupce žádáme, abychom od vás byli neprodleně informováni o tom, zda jste se v posledních dnech nevrátili domů z ohrožených oblastí v zahraničí nebo se do ohrožených oblastí nechystáte. Pokud tomu tak je, bylo by třeba nechat v karanténě i vaše děti, aby možné riziko šíření nákazy ve škole bylo minimalizováno. Berte prosím toto opatření velmi vážně, jedno nemocné dítě může ohrozit zdraví velmi mnoha dalších lidí. Žádáme Vás také, abyste byli uvědomělí a neposílali do MŠ ani děti s nachlazením a jinými nemocemi, jak tomu bohužel v některých případech doposud je.

Děkujeme předem za pochopení a spolupráci.

Informace ke koronaviru COVID-19 (krizová linka)

v pracovní dny 14.00-19.00, o víkendu 09.00-19.00

Telefon: +420 602 730 251

V pracovní dny lze volat rovněž na telefonní čísla
protiepidemických oddělení (Pardubice, Chrudim,
Svitavy a Ústí nad Orlicí), uvedená v rubrice Kontakty

Opatření proti šíření koronaviru