Masarykova základní škola Dolní Roveň

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole, viz odkaz: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Zápis do 1. třídy Masarykovy základní školy Dolní Roveň, okres Pardubice, proběhne bez osobní přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců ve škole ve dnech 14. – 16. 4. 2020. Prosíme zákonné zástupce dětí, aby právě ve dnech 14. – 16. 4. 2020 (nejpozději 16. 4. 17:00 ) doručili buď poštou nebo osobně do poštovní schránky školy tyto vyplněné dokumenty:

– Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku
– Dotazník pro rodiče  žáka k přijetí do 1. ročníku
– kopii rodného listu žáka

Velmi důležité je vyplnit v Dotazníku správný e-mail zákonných zástupců, ten bude použit pro další elektronickou komunikaci. Na kontaktní e-mail vám bude zaslán po obdržení a zpracování vámi zaslané dokumentace školou dokument, který bude obsahovat registrační číslo vašeho dítěte. Dokument bude elektronicky podepsán ředitelkou školy.

17. 4. 2020 bude na webu školy uveřejněn výsledek zápisu do 1. třídy Masarykovy základní školy Dolní Roveň, okres Pardubice. Své dítě uvidíte v seznamu pod registračním číslem, které obdržíte v zaslaném dokumentu (výsledek zápisu nelze zveřejňovat jako jmenný seznam).- v případě, že rodiče požadují pro své dítě odklad, musí ještě poslat:

 Žádost o odklad a doporučení k odkladu od dětského lékaře a z poradenského pracoviště (v případě, že rodiče nepošlou tato dvě  doporučení,  bude správní řízení přerušeno do doby dodání těchto potřebných doporučení – nejpozději však do 31. 5. 2020)

Další potřebné informace budou postupně doplňovány, sledujte prosím tyto webové stránky základní školy. Děkuji předem za spolupráci, těšíme se na Vás a Vaše děti.

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Dotazník pro rodiče žáka k přijetí do 1. ročníku

Žádost o přijetí dítěte 2020-2021Žádost o odklad 2020-2021

Více zde: https://www.zsroven.cz/zapis-do-i-tridy/

Základní škola Horní Jelení

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 bude probíhat elektronicky od 1. do 19. dubna prostřednictvím níže uvedeného odkazu, kde zákonný zástupce vyplní údaje k žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku.

Systém po zadání všech požadovaných údajů vygeneruje registrační číslo žádosti a žádost o přijetí nebo žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost zákonný zástupce vytiskne, doplní do ní rukou další požadované údaje a odešle ji do školy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Pokud nemá tyto uvedené možnosti, žádost přinese do školy, kde ji podepíše (pokud nemá možnost tisku, žádost vytiskneme ve škole). S sebou vezme občanský průkaz a originál rodného listu dítěte. Pokud žádá o odklad, doloží vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského lékaře (vzhledem k mimořádným opatřením nejpozději do 31.8.2020).

Předávat žádosti může ve škole v těchto termínech:

   Pondělí 20. 4. 2020 v době 9.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00

   Úterý 21. 4. 2020 v době 9.00-11.00 a 14.00-16.00

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v pondělí 27. 4. 2020 na webových stránkách a vyvěšeno na vstupu do školy. Nebudou zde uvedena jména dětí, ale jejich registrační čísla, která se generují při podávání žádosti a zákonný zástupce je obdrží v potvrzovacím e-mailu.

 Abychom dětem alespoň částečně nahradili jejich neúčast, připravíme pro ně „náhradní zápis“, pokud nám to situace dovolí. Účast bude dobrovolná.

 Odkaz pro vkládání údajů k zápisu je zde       https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zshj/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo nejasnosti, kontaktujte mne na telefonu 464601234 v pracovní dny v době od 8 do 12 hodin nebo e-mailem info@zshj.cz.

Základní škola Moravany

ZŠ Moravany sděluje, že zápis do 1. ročníku ZŠ Moravany pro školní rok 2020/2021 se bude konat v budově prvního stupně základní školy dne 15. 4. od 14:00 do 18:00 dle rozpisu z mateřských školek Moravan a Slepotic bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká dětí, které v letošním školním roce dovrší šesti let, tedy narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí po odkladu školní docházky pro školní rok 2019 – 20.

Rodiče, kteří se dostaví do školy, při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

Žádost o přijetí do ZŠ, zápisní list, žádost o odklad a zápisní lístek do ŠD najdete na webových stránkách školy – v dokumentech – škola – informace k zápisu

Vyplněnou žádost o přijetí na ZŠ a vyplněný zápisní list můžete též elektronicky odeslat datovou schránkou, na školní email s elektronickým podpisem nebo i klasickou poštou. Případní zájemci z řad dětí nebo rodičů se mohou po dohodě v den zápisu elektronicky (Skype) spojit s Mgr. J. Slavíkovou.                                                                                                                Mgr. J. Felcmanová

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2020/2021