Od 10.9.2020 povolen vstup do budovy MŠ pouze v rouškách ! Před vvhodem do MŠ použijte dezinfekci rukou. Dítě do MŠ doprovodí jen jeden zákonný zástupce.

Prosíme, předávejte děti učitelce pouze u dveří od třídy. Do třídy není povolen vstup zákonným zástupcům dítěte, ani jinému doprovodu dítěte! Děkujeme, že dodržujete všechna mimořádná opatření a věříme, že se situace brzy zlepší.

Nové opatření týkající se hygienických podmínek