Mateřská škola bude z důvodu nákazy covid – 19 většiny zaměstnanců uzavřena až do pátku 4. 2. 2022. Provoz bude obnoven od pondělí 7. 2. 2022. Děkujeme za pochopení a žádáme rodiče dětí, aby své děti do mateřské školy učitelkám předávali bez známek jakékoliv nemoci.

Informace Krajské hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pro MŠ Uhersko, okres Pardubice

– karanténa osob v epidemiologicky významném kontaktu s covid pozitivní osobou

Osobám, které byly ve škole ve styku s osobou covid pozitivní, bude přes systém Chytré karantény nařízena karanténa v minimální délce trvání pěti dnů ode dne posledního kontaktu (25.1.2022) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 30.1.2022 včetně.

Osoba, které byla ukončena karanténa po pěti dnech od posledního kontaktu s covid pozitivní osobou, je povinna i nadále sledovat svůj zdravotní stav a je jí doporučeno ještě následujících 5 dní od ukončení karantény nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu (u dětí do 15 let možno zdravotnickou obličejovou masku) nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest (tzn. ve všech vnitřních i venkovních prostorách, kde může přijít do kontaktu s jinými lidmi).

V případě projevu příznaků onemocnění COVID-19 v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s nemocným, je osoba povinna absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Klinické příznaky onemocnění COVID-19: zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti, nevolnost, zvracení, průjem, únava.

O nařízení karantény je třeba informovat praktického lékaře pro děti a dorost/praktického lékaře. Lékaře je třeba kontaktovat též v případě výskytu klinických příznaků/potíží (vystavení elektronické žádanky na PCR test).

Od 17.1.2022 se karanténa vztahuje i na osoby očkované a po prodělání COVID.

Uzavření MŠ Uhersko do pátku 4. 2. 2022 a informace z KHS Pardubice