Keramická dílnička

Od října 2023 bude probíhat 1x za 14 dní kroužek keramiky pod vedením paní učitelky Nikoly Hejlové. Vždy od 16:00 hodin do 16:45 hodin. Kroužek je nabízen rodičům s dětmi a dalším zájemcům. Platba za kroužek bude vybírána vždy ten den a platit se bude pouze za materiál 80,- Kč/dítě (osoba). V případě zájmu vyplňte přihlášku a odevzdejte paní učitelce ve třídě.