Naše motto: 

„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Milí rodiče a přátelé školy,

vítáme Vás na webových stránkách naší mateřské školy Uhersko. Naleznete tu informace, které se týkají dění a organizace v  mateřské škole.

Cílem naší mateřské školy je vytvářet láskyplné, klidné a hezké prostředí pro výchovu a vzdělávání Vašich dětí. Je pro nás velmi důležité, aby se tu děti cítily bezpečně a měly co nejvíce podnětů k rozvoji jejich osobnosti, schopností, dovedností a nadání. Právě předškolní věk dítěte je pro jeho rozvoj velmi důležitý. Proto zaručujeme individuální přístup k Vašemu dítěti a jako hlavní formu edukace využíváme individualizaci výchovy a vzdělávání. Jinakost každého jedince je pro nás inspirací pro další práci s dětmi.  Tento přístup je stěžejní pro veškeré činnosti v naší mateřské škole.