Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. Rodiče vodí své děti do mateřské školy nejdéle do 8.00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností.

Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 11.45 do 12.15 hodin. Odpolední vyzvedávání dětí probíhá od 14.30 hodin, pokud si rodiče potřebují dítě vyzvednout dříve, je potřeba, aby se dopředu dohodli s učitelkou.

Odhlašování dětí
Rodiče omlouvají děti na týž den nejpozději do 7.45 hodin prostřednictvím SMS zprávy: 737 644 310. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne SMS zprávou nebo paní učitelce.

Režim dne
Stravování dětí i personálu je zajištěno vlastní školní jídelnou. Po celý den mají děti zajištěn pitný režim. Při vydávání jídla je přihlíženo k individuálním potřebám dětí (alergie, diety, apod.).

Režim celého dne je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám
a zájmům dětí. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla, pobyt venku a odpočinek dětí.

Individuální potřeby dětí
V rámci skupiny jsou respektovány individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Na každé dítě nahlížíme jako na jedinečnou osobnost a podle toho k němu přistupujeme.

Napomáháme adaptaci nově příchozích dětí, pozorujeme jejich osobní vlastnosti, rozvoj a pokrok za určitý časový úsek. Snažíme se vyzdvihnout silné stránky každého jedince..

Režim dne

Příchod dětí do školky
6:30 – 8:00

Dopolední svačina
8:30 – 9:00

Vzdělávací aktivity
9:00 – 9:45

Pobyt venku
9:30 – 11:30

Oběd
11:30 – 12:15

Odpočinek, spánek
12:15 – 14:00

Odpolední svačina
14:00 – 14:15

Odpolední zájmové činnosti
14:15 – 16:30

Co děti potřebují do MŠ

  • pyžamo nebo noční košilku s poutkem
  • pevné přezůvky s plnou patou
  • pohodlné oblečení do třídy
  • oblečení na pobyt venku
  • náhradní oblečení (ponožky, spodní prádlo, tričko, tepláčky)
  • hřeben s poutkem (aby jej bylo možné pověsit)
  • umělohmotný hrneček na pitný režim

Veškeré oblečení dětem podepište.