Logopedická prevence je velmi důležitá pro správný řečový rozvoj dítěte. Prosíme, udělejte si se svými dětmi chviličku a procvičujte jejich mluvidla, slovní zásobu, paměť a jemnou a hrubou motoriku. Pohyb je pro rozvoj řeči také velmi důležitý. V příloze jsou návrhy činností, které můžete k procvičování využít.