Krizové ošetřovné – vyplňuje sama pečující osoba a tiskopis naleznete na e-portále ČSSZ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Je připraven jako předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii (krizové ošetřovné) v souvislosti s epidemií COVID-19 v období od 1. 11. 2021, a to až do skončení poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Tiskopis se podává za kalendářní měsíc, pokud v něm trvala péče o dítě (jinou osobu) z důvodu zákazu osobní přítomnosti v zařízení (škole) na základě mimořádných opatření při epidemii (uzavření zařízení, nařízená karanténa).

Tiskopis se zasílá vždy za předchozí měsíc.

Tiskopis je číslovaný. Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o ošetřovné (generuje se jedinečné číslo, které je třeba si poznamenat či nejlépe celou žádost uložit) nebo jde o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy péče o dítě pokračuje i do dalšího měsíce (potom se vyplňuje číslo předešlé žádosti). Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné ) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete webu ČSSZ).

Krizové ošetřovné