Naše motto:   

„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Milí rodiče a přátelé školy,

vítáme Vás na webových stránkách naší Mateřské školy Uhersko. Naleznete tu informace, které se týkají dění a organizace v  mateřské škole.

Cílem naší mateřské školy je vytvářet láskyplné, klidné a hezké prostředí pro výchovu a vzdělávání Vašich dětí. Je pro nás velmi důležité, aby se tu děti cítily bezpečně a měly co nejvíce podnětů k rozvoji jejich osobnosti, schopností, dovedností a nadání. Právě předškolní věk dítěte je pro jeho rozvoj velmi důležitý – během prvních šesti let věku dítěte se utváří 85% jeho osobnosti. Proto zaručujeme individuální přístup k Vašemu dítěti a jako hlavní formu edukace využíváme individualizaci výchovy a vzdělávání. Jinakost každého jedince je pro nás inspirací pro další práci s dětmi.  Tento přístup je stěžejní pro veškeré činnosti v naší mateřské škole. Aby byly tyto cíle kvalitně naplňovány, tak od roku 2020 pracujeme s prvky programu Začít spolu. Od 1. září 2023 je naše MŠ zapojena do programu Začít spolu plně podle její filozofie.  Ve vzdělávacím programu Začít spolu mají děti dostatek prostoru se učit samostatně myslet, vnímat chybu jako přirozenou součást procesu učení a být zodpovědný sám za sebe a svoji práci.