Provoz mateřské školy je od 6.15 do 17.15 hodin. Rodiče vodí své děti do mateřské školy nejdéle do 8.00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností a vyzvedávají nejdéle do 17.00 hodin.

Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12.15 do 12.30 hodin. Odpolední vyzvedávání dětí probíhá od 14.30 hodin do 17.00 hodin, pokud si rodiče potřebují dítě vyzvednout dříve, je potřeba, aby se dopředu dohodli s učitelkou.

Odhlašování dětí
Rodiče omlouvají děti na týž den nejpozději do 7.00 hodin prostřednictvím SMS zprávy: 737 568 025. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne SMS zprávou, v kalendáři v šatně nebo paní učitelce.

Režim dne
Stravování dětí i personálu je zajištěno vlastní školní jídelnou. Po celý den mají děti zajištěn pitný režim. Při vydávání jídla je přihlíženo k individuálním potřebám dětí (alergie, diety, apod.).

Režim celého dne je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla, pobyt venku a odpočinek dětí, ostatní časy v režimu dne jsou pouze orientační a odvíjí se od potřeb a zájmů dětí.

Individuální potřeby dětí
V rámci skupiny jsou respektovány individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Na každé dítě nahlížíme jako na jedinečnou osobnost a podle toho k němu přistupujeme.

Napomáháme adaptaci nově příchozích dětí, pozorujeme jejich osobní vlastnosti, rozvoj a pokrok za určitý časový úsek. Snažíme se vyzdvihnout silné stránky každého jedince..

Režim dne

6.15 – 8.00 h. Příchody dětí a ranní úkol s rodičem
8.10 h. Uzamčení budovy
6.15 – 8.45 h. Volné hry, ranní rituály
8.00 – 8.45 h. Průběžná svačinka
8.45 – 9.45 h. Komunitní kruh, hudební a pohybová chvilka, vzdělávací a zájmové činnosti v centrech aktivit
10.00 – 12.00 h. Pobyt venku, na zahradě, pohybové hry a aktivity (pobyt venku se nekoná při extrémních venkovních podmínkách (3.st.znečištění vzduchu, mráz – 10°C, déšt)
12.00 – 12.30 h. Oběd
12.30 h. Odchody dětí „po obědě“
12.45 – 14.00 h. Doba odpočinku, relaxace – četba pohádek, poslech relaxační hudby, minim.doba odpočinku je pro všechny děti 0,5 hodiny, práce s předškoláky, klidové činnosti pro děti s nižší potřebou spánku
14.00 – 14.30 h. Odpolední svačinka
14.30 – 17.00 h. Volné hry, činnosti dle vlastního výběru dětí, dokončování projektů, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě.
14.30 – 17.00 h. Odpolední odchody dětí
17.15 h. Konec provozní doby školy, uzamčení budovy

Co děti potřebují do MŠ

  • pyžamo nebo noční košilku s poutkem
  • pevné přezůvky s plnou patou
  • pohodlné oblečení do třídy
  • oblečení na pobyt venku
  • náhradní oblečení (ponožky, spodní prádlo, tričko, tepláčky)
  • hřeben s poutkem (aby jej bylo možné pověsit)
  • umělohmotný hrneček na pitný režim

Veškeré oblečení dětem podepište.